top of page
IMG_0694_edited.jpg

В ПАМ’ЯТІ

kliapsydra.gif

Вічная Пам'ять

Протягом історії ансамблю, багато музикантів виступали з УКБ, зберігаючи українську пісню та мистецтво бандури завдяки своїм рокам відданості та зусиль. На цій сторінці ми вшановуємо тих, хто відійшли у вічність, і дякуємо їм за роки відданості Капелі. Сотвори їм Господи вічну пам'ять!

Memory Eternal (traditional — O.Koshyts)

Андрушко, Роман

Бабенко, Віктор

Бажул, Григорій

Бартків, Осип

Бірко, Арнолд

Боб'як, Олег

Божик, Володимир *

Борніак, Михайло

Букса, Василь

Гельбіґ, Омелян

Гнатюк, Мирослав

Гончаренко, Петро

Григоренко, Сергій

Давиденко, Андрій

Дейнека, Павло

Духнич, Юліян

Дубас, Богдан

Ємець, Василь *

Дужий, Ярослав

Жура, Борис

Задорожний, Іван *

Зайферт, Ігор

Зам'ятий, Ігор

Зарицький, Василь

Зінчук, Іван

Кацараба, Роман

Китастий, Андрій

Китастий, Віктор

Китастий, Григорій *

Китастий, Іван

Кокаєр, Станіслав

Колесник, Володимир ***

Косіковський, Ілля

Коссак, Богдан

Костюк, Микола

Кравченко, Данило

Кучер, Володимир

Ластович, Семен

Лісківський, Микола

Лободоцький, Андрій

Лозинський, Тарас

Любанський, Дмитро

Малкович, Авґустин

Марчак, Теофіл

Масієвич, Іван

Махиня, Гаврило

Метулинський, Євген

Мілкович, Сам

Мінський, Михайло

Міняйло, Павло

Міняйло, Сергій

Мокієнко, Олексій

Мороз, Олег

Мороз, Роман

Мотуз, Петро

Миронюк, Михайло

Назаренко, Григорій *

Неділько, Олександер

Панасенко, Йосип

Невмержицький, Михаїл

Петлюра, Юрій

Петраш, Микола

Петрина, Михайло

Погорілий, Федір

Поліщук, Володимир

Попов, Іван

Потапенко, Петро *

Потороха, Дмитро

Приймак, Юрій

Приплис, Микола

Приходько, Микола

Пришляк, Теодозій

Протопопів, Яків

Рева, Ніл

Садовий, Олександер

Садовий, Петро

Самокиш, Іван

Самокишин, Микола

Світлик, Михайло

Сена, Ярослав

Степаняк, Роман

Стецик, Іван

Сорока, Андрій

Сушко, Макар

Талан, Павло

Тарновецький, Богдан

Тисовський, Володимир

Тисяк, Василь

Тремблюк, Мирон

Турянській, Адам

Титла, Євген

Уманец, Іван

Федоренко, Федір

Хомін, Юрій

Цюра, Євген

Черненко, Дмитро

Черненко, Василь

Чорній-Досінчук, Микола **

Шрубович, Михайло

Штокалко, Зиновій


* Мистецький Керівник

** Почесний Член Капелі

*** Мистецький Керівник, Не Член

Andrushko, Roman

Babenko, Victor

Bartkiw, Osyp

Bazhul, Hryhory

Birko, Arnold

Bobiak, Oleh

Borniak, Michael

Bozhyk, Volodymyr*

Buksa, Bill

Chernenko, Dmytro

Chernenko, Vasyl

Chomyn, Jurij

Ciura, Evhen

Czorny-Dosinchuk, Nick**

Davydenko, Andrew

Dejnyka, Pavlo

Dubas, Bohdan

Dukhnich, Julian

Duzyj, Jaroslaw

Fedorenko, Fedir

Helbig, Omelan

Hnatiuk, Myroslaw

Honcharenko, Petro

Hryhorenko, Serhij

Kassaraba, Roman

Kolesnyk, Volodymyr***

Kosikowsky, Elya

Kossak, Bohdan

Kostiuk, Mykola

Kovacheff, Stanley

Kravchenko, Danylo

Kuczer, Wolodymyr

Kytasty, Andriy

Kytasty, Hryhory*

Kytasty, Ivan

Kytasty, Victor

Lastovych, Semen

Liskiwsky, Mykola

Lobodocky, Andrew

Lozynsky, Taras

Lubansky, Dmytro

Machynia, Gabriel

Malkowych, Augustine

Milkovich, Sam

Marchak, Teofil

Masievich, John

Metulynsky, Evhen

Miniajlo, Paul

Miniajlo, Serhij

Minksy, Mikhailo

Mokienko, Oleksiy

Moroz, Roman

Moroz, Oleh

Motuz, Peter

Myroniuk, Mychajlo

Nazarenko, Hryhory*

Nedilko, Alexander

Newmerzyckyj, Mychail

Panasenko, Joseph

Petlura, Yurij

Petrasz, Mykola

Petryna, Michael

Pohorily, Fedir

Polischuk, Volodymyr

Popov, Ivan

Potapenko, Petro*

Potorokha, Dmytro

Protopopiw, Jakiw

Pryjmak, Jurij

Prykhodko, Mykola

Pryplys, Mykola

Pryshlak, Teodozij

Reva, Neal

Sadovyj, Alexander

Sadovyj, Peter

Samokysh, Ivan

Samokyszyn, Mykola

Sena, Yaroslav

Shrubowich, Mikhailo

Shtokalko, Zynovyj

Soroka, Andrew

Stecyk, Ivan

Stepaniak, Roman

Sushko, Makar

Switlyk, Mychailo

Talan, Paul

Tarnowecky, Bohdan

Trembly, Myron

Turjansky, Adam

Tysiak, Vasyl

Tysowsky, Volodymyr

Tytla, Evhen

Umanciw, Ivan

Yemetz, Wasyl*

Zadorozny, Ivan*

Zaifert, Ihor

Zamyaty, Ihor

Zarytsky, Wasyl

Zinchuk, John

Zura, Borys

* Aristic Director

** Honorary member

*** Non-member Conductor

bottom of page